Zoek een weetje!

Zoek hier op weetjes en feitjes!

Percentage berekenen tussen 2 getallen

Percentage berekenen tussen 2 getallen

Percentage betekent hoeveel procent één getal is van een ander getal. Je kunt het berekenen door het deelgetal (het getal waarvan je de percentage wilt berekenen) te delen door het totaal en vervolgens te vermenigvuldigen met 100.

Voorbeeld 1:
Als je wilt weten hoeveel procent 50 is van 200, kun je het volgende doen:
50 / 200 * 100 = 25%

Voorbeeld 2:
Als je wilt weten hoeveel procent 12 is van 75, kun je het volgende doen:
12 / 75 * 100 = 16%

Voorbeeld 3:
Als je wilt weten hoeveel procent € 120 is van € 300, kun je het volgende doen:
120 / 300 * 100 = 40%

Houd er rekening mee dat het resultaat in percentage altijd een getal tussen 0 en 100 is, aangezien percentage altijd wordt uitgedrukt als een verhouding tussen 0 en 1, uitgedrukt als een decimaal, vermenigvuldigd met 100.

Een voorbeeld om dit te verduidelijken: Stel je hebt 100 appels en je verkoopt 20 appels, dan kun je berekenen hoeveel procent van de appels je hebt verkocht. Je doet dit door 20 te delen door 100 en het resultaat te vermenigvuldigen met 100. 20/100 * 100 = 20. Dus 20% van de appels is verkocht.

Dit betekent dat 20 appels 20% van de totale hoeveelheid appels is. Als het percentage groter is dan 100, betekent dit dat het eerste getal groter is dan het tweede getal. Als het percentage kleiner is dan 0, betekent dit dat het eerste getal kleiner is dan het tweede getal.